Politica de confidențialitate

Informatii generale Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale HOLDING GROUP DELICENA SRL, cu sediul in localitatea Tunari, judetul Ilfov, Soseaua de Centura nr. 24- 26, in calitate de operator de date. Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.delicena.ro

Definitii

 • ANSPDCP reprezinta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 •  “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 •  “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 •  “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 Daca sunteti vizitator al Site-ului, HOLDING GROUP DELICENA SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactati in acest fel, precum si date referitoare la modul in care utilizati Site-ul www.delicena.ro .

Scopurile si temeiurile de prelucrarii

 Daca sunteti vizitator al Site-ului, HOLDING GROUP DELICENA SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de HOLDING GROUP DELICENA SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza necesitatea solutionarii solicitarilor dumneavoastra.

 Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara si se intampla doar in masura in care ati lansat o solicitare de comunicare.

 • pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al HOLDING GROUP DELICENA SRL de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Puteti solicita neutilizarea datelor dumneavoastra pentru acest scop printr-un email la contact@delicena.ro . Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, HOLDING GROUP DELICENA SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus. In cazul in care va doriti stergerea datelor dumneavoastra va rugam sa ne trimiteti aceasta solicitare printr-un email la contact@delicena.ro. In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul „drepturile de care beneficiati”. 

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, HOLDING GROUP DELICENA SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina HOLDING GROUP DELICENA SRL in desfasurarea activitatii prin intermediul Siteului (furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre HOLDING GROUP DELICENA SRL pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre HOLDING GROUP DELICENA SRL, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea HOLDING GROUP DELICENA SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri, de catre HOLDING GROUP DELICENA SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 •  dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 •  in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 •  in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, HOLDING GROUP DELICENA SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 •  dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
 •  persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 •  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 •  persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre HOLDING GROUP DELICENA SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 •  dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
 • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al HOLDING GROUP DELICENA SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care HOLDING GROUP DELICENA SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 •  in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 •  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 •  dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

 

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: contact@delicena.ro. HOLDING GROUP DELICENA SRL are dreptul de a modifica si completa Politica de Confidentialitate oricand, afisand Politica de Confidentialitate modificata pe site-ul www.delicena.ro

 

DATELE DE CONTACT PENTRU AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHEREA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP). Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania Mail: anspdcp@dataprotection.ro Tel: +0318.059.211; +0318.059.212